modn06

BANERzik

W okresie wakacyjnym  04.07.2024 r. - 14.08.2024 r.

sekretariat

Miejskiego CentrumWspomagania Edukacji

będzie czynny w godzinach  8.00-17.00