FORUM DLA SPECJALISTÓW PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 Rezerwacja zakończona
 
11
Kategoria
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA
Termin
08.06.2021 09:00 - 11:15
Miejsce
Szkolenie na platformie MS Teams lub w siedzibie MCWE, ul. Powstańców Śląskich 19-w przypadku możliwości wobec aktualnych obostrzeń pandemicznyc
Ilość miejsc
25
Miejsca dostępne
14
Prowadzący
Joanna Meres-Soblik Grzegorz Szwaiger
Liczba godzin
3
Odpłatność
bezpłatne dla miasta Opola

Adresat: pedagodzy i psycholodzy szkół ponadpodstawowych

Treści:

Zajęcia mają formę superwizji zawodowej, obejmującej uważną analizę i omówienie pracy uczestników Forum na rzecz poszczególnych uczennic i uczniów oraz formułowanie wniosków i hipotez dotyczących dalszej praktyki. Zakładanym celem jest możliwie najlepsze dostosowanie udzielanej pomocy do indywidualnych potrzeb nastolatków. Jednocześnie celem Forum jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia pedagogom i psychologom w ich pracy, z uwzględnieniem specyfiki każdej ze szkół.

Tematy realizowane:

· stały przegląd bieżących problemów, trudności i postępów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych,

· analiza metod i form rozwiązywania zgłaszanych do wspólnej konsultacji problemów uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

· tworzenie wniosków z osiąganych sukcesów w rozwiązywaniu problemów uczniów oraz we wspieraniu ich potrzeb rozwojowych, szkolnych i emocjonalnych,

· tworzenie zasobu dobrych praktyk w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i szkolnymi uczniów,

· wzmacnianie własnych zasobów i potencjału zawodowego w pracy specjalisty szkolnego,

· realizowanie wybranych tematów psychoedukacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

· zapraszanie specjalistów MCWE, prezentujących własne doświadczenie zawodowe, w tematyce trudności szkolnych, wychowawczych i psychicznych uczniów.

· budowanie ściśle współpracującego środowiska specjalistów szkół ponadpodstawowych.

 
 

Wspierane przez iCagenda