Zajęcia informatyczne

Robotyki i kodowania – tu poznajemy zabawy uczące logicznego rozumowania, planowania i rozwiązywania algorytmów w formie wyjątkowo atrakcyjnej i przystępnej.
Zdobywamy nowe umiejętności matematyczne
Uczymy się programowania i tworzenia gier oraz sterowania robotem.
Na zajęciach wspólnie tworzymy własne animacje i gry w środowisku SCRATCH, samodzielnie tworzymy aplikacje mobilne, sterujemy robotami (mbot, ozobot) oraz dowiadujemy się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie we współczesnym świecie.

Zajęcia techniczne

Głównym celem zajęć jest opanowanie przez uczniów wybranych praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i nowoczesnych urządzeń. W trakcie tych działań uczestnicy mogą samodzielnie wytworzyć ciekawe i funkcjonalne przedmioty.