Nr

Temat

Prowadzący

1.          

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Bożena Grębowiec

2.          

Mediacje w szkole – przydatne techniki w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Bożena Grębowiec

3.          

Nauczyciel coachem swoich uczniów – efektywne  narzędzia.

Bożena Grębowiec

4.          

Działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole – przykłady programów do wykorzystania w pracy z uczniami.

Bożena Grębowiec

5.          

Rozwiń kreatywność w sobie – techniki myślenia i działania kreatywnego.

Bożena Grębowiec

6.          

Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił witalnych w sobie i swoich uczniach.

Bożena Grębowiec

7.          

Diagnozowanie profili inteligencji dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów teorii Howarda Gardnera.

Bożena Grębowiec

8.          

Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach. Pozytywne oddziaływania na zachowania uczniów.

Bożena Grębowiec

9.          

Fonoholizm – jak zapobiegać?

Bożena Grębowiec

10.      

Siła relaksu, czyli jak radzić sobie ze stresem.

Bożena Grębowiec Janusz Berdzik

11.      

Diagnozowanie potencjału ucznia ważnym elementem realizacji celów i marzeń.

Bożena Grębowiec

12.      

Uczeń młodszy w szkole ponadpodstawowej – aspekty psychologiczne. Charakterystyka problemowa ucznia kl. VII i VIII.

Bożena Grębowiec

Specjalista zewnętrzny

13.      

Wspierać, interesować, angażować ucznia w trakcie zajęć szkolnych.

Bożena Grębowiec

14.      

Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa.

Bożena Grębowiec Janusz Berdzik

15.      

Wspierać, interesować, angażować, czyli indywidualizacja nauczania.

Jolanta Fąfrowicz

16.      

Kompetencje kluczowe w nauczaniu – uczeniu się.

Jolanta Fąfrowicz

17.      

Ocenianie kształtujące, czyli jak wspierać ucznia w procesie uczenia się.

dr Stefania Jagło

Jolanta Fąfrowicz

18.      

Wyniki egzaminów zewnętrznych podstawą do wprowadzenia  zmian w pracy zespołowej i indywidualnej nauczycieli.

dr Stefania Jagło

19.      

Rola autoewaluacji w codziennej pracy zawodowej a skuteczność dydaktyczna nauczyciela.

dr Stefania Jagło

20.      

Kompetencje kluczowe – wytrych czy klucz do przyszłości?

dr Stefania Jagło

21.      

Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, dokumentacja, przykłady dobrych praktyk.

dr Stefania Jagło

22.      

Mój uczeń nie zna polskiego.

dr Stefania Jagło

23.      

Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.   

Grzegorz Pielak

24.      

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych wakacji?

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

25.      

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych ferii zimowych?

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

26.      

Sytuacja kryzysowa w szkole/placówce oświatowej – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

27.      

ABC pomocy przedmedycznej (przypomnienie podstawowych umiejętności).

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

28.      

Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej.

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

29.      

Działania antydyskryminacyjne placówki oświatowej.

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

30.      

Skuteczna komunikacja w szkole.

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

31.      

Etyka zawodu nauczyciela.

Grzegorz Pielak

Janusz Berdzik

32.      

Ocena potrzeb ucznia.

Janusz Berdzik

33.      

„Każdy ma jakiegoś bzika …”, czyli o znaczeniu pasji, zainteresowań, hobby w nauczycielskiej profesji.

Janusz Berdzik

34.      

Obraz silniejszy niż słowo, czyli jak angażować wyobraźnię?

Janusz Berdzik

35.      

„Ład, porządek, …” – panowanie nad uczniami.

Janusz Berdzik

36.      

Ocena mojego nauczania – refleksyjny praktyk.

Janusz Berdzik

37.      

Kierownik wycieczki szkolnej – przypomnienie podstawowych zasad i przepisów prawa przed „sezonem wycieczkowym”.

Janusz Berdzik

Grzegorz Pielak

38.      

Turystyka rowerowa w szkole.

Janusz Berdzik

39.      

Praca zespołowa rady pedagogicznej.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

40.      

Rodzice w szkole.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

41.      

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – sto gier i zabaw.

Janusz Berdzik

Grzegorz Pielak

42.      

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – klasa jako grupa społeczna.

Janusz Berdzik

Grzegorz Pielak

43.      

System wartości nauczyciela. Kształtowanie postaw uczniów.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

44.      

Emocje, czyli akumulator pamięci.

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

45.      

Koncentracja – jak kierować uwagą uczniów?

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

46.      

W co się bawić na wycieczce? Gry i zabawy terenowe – Góra Chrobrego lub Kopa Biskupia, lub Góra św. Anny.

Janusz Berdzik, Grzegorz Pielak

47.      

Metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat.

Sławomir Górniak

48.      

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu różnych przedmiotów.

Sławomir Górniak

49.      

Robotyka dla smyka.

Sławomir Górniak

50.      

Kodowanie od najmłodszych lat.

Sławomir Górniak

51.      

Praca w chmurze to nie bujanie w obłokach!

Sławomir Górniak

52.      

Czarowanie na ekranie – jak zacząć przygodę z kodowaniem w przedszkolu? Programowanie w środowisku „Scratch Jr.”

Sławomir Górniak

53.      

Poprzez działanie do pasji – realizacja prostych projektów w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

Bartosz Zacharewicz

54.      

Narzędzia internetowe w tworzeniu prostej grafiki.

Alicja Wujec-Kaczmarek

55.      

Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej

Zofia Kalinowska

56.      

Mamy coraz mniej czasu na reakcję – zmiany klimatu i ich konsekwencje

Zofia Kalinowska

57.      

Dyscyplina w klasie i w szkole.

Helga Bieniusa

58.      

Motywująca rola oceniania szkolnego w procesie kształcenia – funkcje oceny szkolnej.

Helga Bieniusa

59.      

Komunikacja przyjazna dziecku jako ważny element  oceniania wspierającego i motywującego ucznia do nauki.

Helga Bieniusa

60.      

Agresja i przemoc w szkole. Jak reagować?

Helga Bieniusa

61.      

O komunikacji podczas różnych form agresji i przemocy w szkole.

Helga Bieniusa

62.      

Jak budować własny program nauczania?

Helga Bieniusa

63.      

Dziecko cudzoziemskie w placówce oświatowej.

Helga Bieniusa

64.      

Jak podnosić jakość ortograficznego pisania w szkole?

Helga Bieniusa

65.      

Jak pobudzić twórcze myślenie uczniów? Ćwiczenia na kreatywność.

Helga Bieniusa

66.      

Jak rozpoznawać style uczenia się u uczniów i co dalej?

Helga Bieniusa

67.      

Jak motywować uczniów do pracy na zajęciach lekcyjnych?

Helga Bieniusa

68.      

Czas na nowy program wychowawczo-profilaktyczny – jak go opracować?

Helga Bieniusa

69.      

Diagnozowanie zasobów środowiska lokalnego i ich wykorzystanie w edukacji szkolnej.

Helga Bieniusa

70.      

Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej i sporządzania raportu.

Helga Bieniusa

71.      

Techniki dramowe w edukacji szkolnej.

Helga Bieniusa

72.      

Syndrom wypalenia zawodowego – jak go rozpoznać i jak mu przeciwdziałać?

Helga Bieniusa

73.      

Skuteczna współpraca z rodzicami.

Helga Bieniusa

74.      

Rozwijanie  twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym.

Helga Bieniusa

75.      

Bezpieczny uczeń z cukrzycą typu I w szkole i przedszkolu

Bożena Grębowiec

76.      

Matematyczne Karty Grabowskiego

Joanna Świercz