Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – klasa jako grupa społeczna

Janusz Berdzik

Praca wychowawcy z zespołem klasowym – sto gier i zabaw

Janusz Berdzik

Grzegorz Pielak

Porozmawiajmy. Komunikacja w szkole

Jolanta Fąfrowicz

Uzależnienia cyfrowe naszych dzieci

Joanna Szymczak

Bajki terapeutyczne z przybornika wychowawcy

dr Stefania Jagło

Nauczyciel coachem swoich uczniów – efektywne narzędzia wspierające nauczyciela i wychowawcę

Bożena Grębowiec

Jak chwalić dziecko w grupie przedszkolnej i w roz­mowie z rodzicem

Ewa Tarnawska

 

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Hanna Kanik

Przykłady programów profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia do wykorzystania w przedszkolu i szkole

Bożena Grębowiec

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczy­ciela przedszkola

Barbara Wiśniewska

Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole masowej

Jakub Praciak

Uczeń dyslektyczny na mojej lekcji

Jolanta Fąfrowicz

Tworzenie szkolnej koncepcji pracy z uczniem uzdolnionym

dr Irena Koszyk

Rola i zadania nauczycieli w identyfikacji i rozwijaniu uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym

dr Irena Koszyk

Myślenie krytyczne i twórcze – jak i dlaczego należy je rozwijać w edukacji przedszkolnej i szkolnej?

dr Irena Koszyk

Praca z uczniem wg autorskiego programu działań wspierających rozwój myślenia twórczego uczniów zdolnych

Joanna Meres Soblik Elżbieta Głowacka

Praca rady pedagogicznej z uczniem z doświadcze­niem migracji i z jego rodziną – zasady ogólne

dr Stefania Jagło

Praca z uczniem ukraińskim kontynuującym naukę w polskiej szkole (podstawy programowe polskie i ukraińskie, ukraińskie a polskie podręczniki do różnych przedmiotów itp.) – na co warto zwrócić uwagę?

dr Stefania Jagło

Dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej

Joanna Szymczak

Dziecko z cukrzycą typu 1 w szkole i przedszkolu

Bożena Grębowiec

Ewa Ledwoń

 

Koncentracja i uwaga uczniów. Jak nimi kierować?

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

Obraz silniejszy niż słowo, czyli jak angażować wy­obraźnię

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

Jak nauczyć ucznia efektywnie się uczyć? Metody, techniki, sposoby efektywnego uczenia się

Jolanta Fąfrowicz

Żeby chcieli i umieli się uczyć

dr Stefania Jagło

Emocje, czyli akumulator pamięci

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

 

Praca zespołowa rady pedagogicznej

Janusz Berdzik

Innowacje pedagogiczne – podstawa prawna, do­kumentacja, przykłady dobrych praktyk

dr Stefania Jagło

Siła relaksu, praktykowanie uważności, czyli jak radzić sobie ze stresem

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

Wykorzystanie systemu wartości w pracy nauczyciela

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

CV, wizytówka…, czyli autoprezentacja stosowna do zamierzonego celu

dr Stefania Jagło

Rozwiń kreatywność w sobie – techniki myślenia i działania sprzyjające rozwojowi dziecka

Bożena Grębowiec

Moi uczniowie są kreatywni, bo uczę kreatywnie

Jolanta Fąfrowicz

Troska o kulturę języka obowiązkiem każdego na­uczyciela

Jolanta Fąfrowicz

 

Mediacje przykładem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole

Bożena Grębowiec

Jak współpracować z rodzicami w szkole?

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

Elementy pedagogiki międzykulturowej w środowisku szkolnym

Janusz Berdzik

Bożena Grębowiec

Budowanie postaw prospołecznych i patriotycznych w przedszkolu

Joanna Szymczak

Jak rozwijać umiejętności komunikacyjne przedszkolaków?

Joanna Szymczak

 

Lekcja według zasad oceniania kształtującego

Jolanta Fąfrowicz

Kompetencje – wytrych czy klucz do przyszłości?

dr Stefania Jagło

Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Barbara Wiśniewska

Przygotowanie dzieci do nauki pisania – rozwijanie percepcji wzrokowej

Barbara Wiśniewska

Najpierw sens, potem symbol, rozwijanie operacyjności matematycznej

Barbara Wiśniewska

Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Barbara Wiśniewska

Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie nabywania kompetencji matematycznych

Joanna Świercz

Nauczanie przez dociekanie – metody badawcze na przedmiotach przyrodniczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Helena Jasińska

Zofia Kalinowska

Projekty edukacyjne w praktyce szkolnej

Grzegorz Pielak

Krystyna Dworecka

Design Thinking, czyli myślenie projektowe jako narzędzie edukacyjne

dr Stefania Jagło

 

Wykorzystanie chmury do wspomagania procesu kształcenia

Sławomir Górniak

Wykorzystanie tablic i paneli interaktywnych w dydaktyce

Sławomir Górniak

Zapomniane czy wciąż inspirujące metody (odimienna Ireny Majchrzakowej, Celestyna Freineta, Bronisława Rocławskiego…)?

dr Stefania Jagło

Prawo oświatowe dla każdego nauczyciela

Krystyna Dworecka

Plan rozwoju zawodowego

Krystyna Dworecka

Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole

Grzegorz Pielak

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych wakacji?

Grzegorz Pielak Janusz Berdzik

Jak przygotować ucznia do bezpiecznych ferii zimowych?

Grzegorz Pielak Janusz Berdzik

Sytuacja kryzysowa w szkole/placówce oświatowej – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Grzegorz Pielak Janusz Berdzik

ABC pomocy przedmedycznej (przypomnienie podstawowych umiejętności)

Grzegorz Pielak Janusz Berdzik

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej: pobierz zamówienie. Prosze o wyslanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

p1.3

p1.5

p11

Galeria M 1