Nazwa ostatecznego odbiorcy wsparcia:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Tytułu projektu:
„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” 

Cała kwota dofinansowania projektu:

21 499 553 PLN

Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach KPO. Jest odpowiedzią na cel inwestycji A3.1.1, jakim jest „wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji”.

Łączny budżet projektu: 21 499 553,00 zł (w tym budżet Miasta Opola 503 200,00 zł)

Bezpośredni realizator projektu: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

Okres realizacji: 01.03.2023 r. – 30.06.2026 r.

Celem głównym projektu jest:

  • budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym osób dorosłych, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa opolskiego;
  • utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie, której celem jest rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowania inicjatyw na w obszarze doradztwa i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie.

Działania realizowane przez Miasto Opole w ramach projektu:

  • współtworzenie systemu koordynacji działań, mających na celu wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie;
  • organizacja i udział w powiatowych spotkaniach sieci doradztwa;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy powiatami woj. opolskiego; 
  • animowanie działań związanych z powstaniem trwałej współpracy miedzy szkołami, firmami oraz rynkiem pracy w zakresie doradztwa zawodowego; 
  • wskazywanie kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

Konferencja „Nowoczesność i wynalazki zmieniają świat pracy” - 05.12.2023r.

Program konferencji:

Część I

10.00-10.30  „ Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę informatykom?” -dr inż. Anna Zatwarnicka, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Kierownik Katedry Informatyki;

10.30-11.00- „Przyszłość zawodów budowlanych na polskim rynku pracy”-
dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet Ph.D.,Eng. Wydział Budownictwa

 i Architektury Politechniki Opolskiej, Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów budowlanych;

 11.00-11.30 – „Pojazdy przyszłości w kontekście nowoczesnych wyzwań technologicznych w edukacji i na rynku pracy”- prof. dr hab.inż. Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu;

11.30-12.00- „ Szkolna Dolina Krzemowa- ZSTiO im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu” –
mgr inż. arch. Jarosław Gawryś z udziałem uczniów - zwycięzców Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, oraz laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;

12.00 -12.15  - Wnioski i refleksje;

Część II- Dla Uczniów szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Opola

12.15-12.35 – „Wynalazki kształtują naszą rzeczywistość-szkolna Dolina Krzemowa- ZSTiO im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu”, Uczniowie ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu, pod kier. mgr.inż.arch. Jarosława Gawrysia;

12.35-12.50 -  ,,Moja pasja - rolnictwo precyzyjne"  ZSZ im. Staszica- Dawid Broszczak- technik agrobiznesu

12.50-13.10  -„ Od nieśmiałych prób do życiowego hobby-mój rozwój zawodowy” ZSZ nr 4  Aleksandra Rzepka – technik technologii żywności

13.10-13.30- „Nowoczesne technologie na co dzień”, Zespół szkół Ekonomicznych, Uczniowie  ZSE- specjalność  technik programista pod kierunkiem dr Piotra Dzierwy

13.30-13.50- „Sterowanie poziomu w zbiorniku hydraulicznym” Zespół Szkół Elektrycznych, Dawid Pietrek

13.50-14.10  „Przyszłość branży motoryzacyjnej a nasza przyszłość w dobie elektromobilności.” Zespół Szkół Mechanicznych,  Oliwer Jeger i Adrian Marut- specjalność- technik pojazdów samochodowych

14.10-14.30 „Twórczy szał” -Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego,  Magda Mijal

14.30 - Podsumowani i zakończenie konferencji

. Uczestnictwo w konferencji wymaga zgłoszenia przez stronę internetową MCWE (BRAK MIEJSC)

Równolegle odbywają się warsztaty dla młodzieży w czasie trwania konferencji:

9.00-9.45 „ Sztuczna inteligencja w nauce języków obcych” Alicja Wujec Kaczmarek, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu; (1 grupa)

9.00-9.45 ”Poznajmy się, czyli o komunikacji w życiu młodego człowieka” –Jolanta Fąfrowicz Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu; (1grupa)

10:00-10:45 -  „ Sztuczna inteligencja w nauce języków obcych” Alicja Wujec Kaczmarek, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu; (2 grupa)

10:00-10:45  ”Poznajmy się, czyli o komunikacji w życiu młodego człowieka –Jolanta Fąfrowicz,  Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (2 grupa)

11.00-11.45- "Zadbaj o siebie - daj emocjom oddychać"- Natalia Skrocka,Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (1 grupa)

11.00-11.45 Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją i co z tego wynika dla uczniów? Warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII, dr Stefania Jagło, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (1 grupa)

12.00-12-45 "Zadbaj o siebie - daj emocjom oddychać"-Natalia Skrocka,Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu; (2 grupa)

12.00-12.45 -Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją i co z tego wynika dla uczniów? Warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII, dr Stefania Jagło, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (2 grupa)

 Uczestnictwo w warsztatach wymaga zgłoszenia przez stronę internetową MCWE (BRAK MIEJSC)

W czasie trwania konferencji będzie udostępniony bezpłatny parking dla uczestników (300 miejsc, w tym 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami).

Wejście główne do budynku jest czytelnie oznaczone.

Budynek dostosowany jest do udziału osób z niepełnosprawnościami. 

mapka