modn06

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-7 lat, które w roku szkolnym 2017/2018 brały udział w olimpiadzie matematycznej przedszkolaków. W roku szkolnym 2018/2019, w którym program będzie kontynuowany, dzieci te będą uczęszczać do klas pierwszych szkoły podstawowej. Będzie to grupa ok. 80 dzieci.

 

Cele programu

  • Pobudzanie ciekowości, kształtowanie umiejetności obserwacji, zadawania pytań i analizy w celu rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych.
  • Doskonalenie umiejętności korzystaniaz nowoczesnych technologii. Wykorzystanie najnowszych narzędzi ICT w celu doskonalenia umiejętności matematycznych i znajdowania rozwiązań trudnych problemów.

Proponowane zajęcia

1. Matematyka na co dzień
2. Matma na macie
3. Matematyka na planszy
4. Ozoboto - matematyka
5. Robotyka Lego WeDo
6. Programowanie w Scratchu
7. Świat figur
8. Mały wielki świat

Do pobrania:
Pobierz plik (program.pdf)program.pdf853 kB1412 Pobieranie