Przestrzeń edukacyjna XXI w.

Serdecznie zachęcamy nauczycieli opolskich szkół podstawowych i ponadpostawowych do zapoznania się z treścią kursu (w formie prezentacji) na temat przestrzeni edukacyjnej XXI w. Materiał ten powstał w czasie spotkań międzynarodowych na rzecz projektu TEACH (Training, Experiencing and Changing) programu Erasmus+.

Ostatnia mobilność Erasmus plus TEACH do Hiszpanii

Spotkanie finalizujące projekt TEACH odbyło się w dniach 25-29.09.2023 w hiszpańskiej Almerii, gdzie uczestnicy wspólnie pracowali nad podsumowaniem realizacji projektu. Większość czasu spędziliśmy w siedzibie CEP, czyli instytucji dokształcającej dla nauczycieli. Przygotowane przez nas materiały staną się podstawą do raportu składanego do hiszpańskiej narodowej agencji Erasmus plus oraz do dalszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.

Podczas spotkania odwiedziliśmy dwie szkoły, tym razem położone w mieście IES Maestro Padilla oraz CEIP Mar Maditeraneo, gdzie między innymi obejrzeliśmy niezwykły projekt, w którym zamieniono podwórze szkolne w fantastyczny ogród - miejsce wspólnie zaprojektowane przez dzieci, rodziców i nauczycieli, gdzie uczniowie bawią się, hodują rośliny, ucząc się o ekologii i problemach związanych z globalnym ociepleniem.

Narzędzia cyfrowe w edukacji włączającej - kurs online dla nauczycieli

Serdecznie zachęcamy nauczycieli opolskich szkół podstawowych i ponadpostawowych do zapoznania się z treścią kursu (w formie prezentacji) na temat narzędzi cyfrowych w edukacji włączającej. Materiał ten powstał w czasie spotkań międzynarodowych na rzecz projektu TEACH (Training, Experiencing and Changing) programu Erasmus+.
 
Do pobrania:
Pobierz plik (Narzędzia cyfrowe w edukacji włączającej.pdf)Narzędzia cyfrowe w edukacji włączającej.pdf13524 kB116 Pobieranie

Spotkanie międzynarodowe w ramach projektu TEACH (Erasmus+) na Sycylii

TrappetoW dniach 22-26.05.2023 r. delegacja z Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji (w składzie: Alicja Wujec-Kaczmarek, Marta Chełmińska, Karolina Vida) udała się do Balestrate we Włoszech, by wziąć udział w spotkaniach międzynarodowych zorganizowanych w ramach projektu TEACH (Training, Experiencing and Changing) programu Erasmus+.  

Spotkanie międzynarodowe z projektu Erasmus+ TEACH: Training, Experiencing And Changing

W dniach 20-24 marca 2023 r. w Opolu miało miejsce spotkanie międzynarodowe w ramach projektu Erasmus+ TEACH (2021-2-ES01-KA210-SCH-000050911), którego uczestnikami byli reprezentanci placówek oświatowych z następujących krajów: Estonii (Tallinna Õpetajate Maja), Hiszpanii (Centro del Profesorado de Almería), Włoch (Istituto Comprensivo "Rettore Filippo Evola") i Polski (Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu).

Wyjazd do Estonii w ramach projektu Erasmus + TEACH

4W dniach 6-10.02.2023 delegacja z Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (w składzie: Alicja Wujec-Kaczmarek, Marta Chełmińska i Karolina Vida) udała się do stolicy Estonii, aby uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych w ramach edukacyjnego projektu TEACH (Training, Experiencing And CHanging), realizowanego dzięki programowi Erasmus+.

Projekt polega na wymianie doświadczeń między reprezentantami placówek oświatowych poszczególnych państw (Estonia, Hiszpania, Polska, Włochy) w kontekście szeroko rozumianej edukacji włączającej. Współpraca zakłada także opracowanie uniwersalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, które zostaną udostępnione nauczycielom polskich, estońskich, włoskich oraz hiszpańskich szkół.

Gospodarzami uczestników projektu byli pracownicy Tallinna Õpetajate Maja, czyli unikatowej w skali kraju placówki szkoleniowej dla nauczycieli. Estończycy zapoznali gości z narodowym systemem edukacji, pokazali, jak funkcjonują na co dzień estońsko-rosyjskie szkoły (Mahtra Elementary School, Õismäe Russian Lyceum) oraz oprowadzili delegatów po miejscach nawiązujących do bogatej historii i kultury kraju.

Estoński system edukacji oraz tamtejsze szkoły wywarły ogromne wrażenie na naszych reprezentantkach. Panie powróciły do Polski z głowami pełnymi nowych pomysłów i propozycji, które można byłoby wprowadzić na gruncie lokalnych placówek oświatowych.

Pod koniec marca 2023 r. uczestnicy projektu odwiedzą nasze miasto, Opole, gdzie także zapoznają się z charakterystyką polskiej edukacji. Już nie możemy doczekać się wizyty!

 

Pierwsza mobilność Erasmus plus TEACH do Hiszpanii

W dniach 14-18 listopada 2022 r. odbył się pierwszy wyjazd w ramach projektu Erasmus plus TEACH. Spotkanie odbyło się w hiszpańskiej Almerii, u koordynatora projektu - Centro del Profesorado de Almería.

Po pierwszym pracowitym dniu, pełnym powitań, prezentacji i dyskusji na temat realizacji projektu, nasza delegacja oraz inni uczestnicy spotkania międzynarodowego odwiedzili lokalne szkoły, poznając jednocześnie główne założenia hiszpańskiego systemu edukacji i trudności, z jakimi borykają się placówki edukacyjne położone poza miastem. Uczestnicy mogli zauważyć, jak istotna dla funkcjonowania społeczności jest rola szkół podstawowych w małych miejscowościach ulokowanych na pustyni - do szkół uczęszczają wszystkie dzieci z okolicy, łącznie z dziećmi z problemami oraz dziećmi emigrantów, które nie znają języka hiszpańskiego. Wymaga to od nauczycieli ogromnego wysiłku i wprowadzania szeroko rozumianej edukacji włączającej.

Wśród szkół i instytucji edukacyjnych, które odwiedziliśmy w trakcie naszej wizyty w Almerii znajdują się:

  • Education Delegation (regionalne władze edukacyjne)
  • Uniwersytet w Almerii
  • CEP – instytucja doskonalenia nauczycieli
  • CEIP Tres Villas Nacimento
  • CEIP Antonia Art.
  • CPR Valle de Andalax