Pracownia Muchy Odpaduchy 1

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy współpracy z Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ogłasza otwarcie zapisów na zajęcia organizowane w ramach „EKO-grantów”. Spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży odbywać się będą od 17 października br. w siedzibie MCWE przy ul. Powstańców 19, 45-086 Opole. Zajęcia będą trwać ok. 45 minut.

Poniżej znajduje się link do zapisów:

https://mcweopole-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/z_kalinowska_mcwe_opole_pl/EeGwoBau1WBKrwKyOvCpuvkBcB6iJtclY1Oeqlc5Go_uKQ?e=F23vhf