Pracownia Muchy Odpaduchy 1

Otwarcie plakat v.2Wraz z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola, serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Edukacyjnego Placu Muchy Odpaduchy, które odbędzie się 26 marca 2024 r. o godz. 11 na terenie zewnętrznym MCWE.

Budowa placu została sfinansowana przez WGOK, ze środków pochodzących z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Miejsce to jest unikatowe w skali całego kraju. Poszczególne elementy zostały zaprojektowane przez pracowników merytorycznych MCWE, w tym: tablice edukacyjne, stół do kodowania, labirynt powietrza itp. Dobór pozostałych elementów także jest zbiorem pomysłów konsultantów i specjalistów ośrodka. Jest on podyktowany potrzebą budowania świadomości prośrodowiskowej wśród mieszkańców naszego miasta.

Warto zaznaczyć, że plac edukacyjny ma charakter uniwersalny i każde pokolenie znajdzie tu coś dla siebie. Na placu ulokowane są rowery stacjonarne, dzięki którym można naładować sprzęt energią wytworzoną poprzez siłę własnych mięśni, ekologiczne koło fortuny, które pozwoli zainteresowanym poszerzyć wiedzę na tematy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska czy autorskie tablice edukacyjne, które mają za zadanie przybliżyć mieszkańcom najważniejsze informacje na tematy związane z segregacją odpadów, niemarnowaniem żywności, kompostowaniem itp. Na placu znajdują się również elementy, które podkreślają istotę odnawialnych źródeł energii - miejsce oświetlone jest lampami, które czerpią energię z siły wiatru i promieni słonecznych.