W dniu 11.06.2024 r. w Kamieniu Śląskim odbyło się III spotkanie sieci współpracy „Edukacja ustawiczna wyzwaniem współczesności – Rynek pracy – Edukacja – Kompetencje”. Na zaproszenie realizatora licznie odpowiedziały zróżnicowane środowiska związane z edukacją ustawiczną i rynkiem pracy. W wydarzeniu udział wzięli doradcy zawodowi, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, jednostki otoczenia biznesu i lokalnej gospodarki oraz przedstawiciele uczelni wyższych.

 

 W pierwszej części spotkania partnerzy sieci i goście mogli wysłuchać prelekcji Aleksandry Penza - psycholożki biznesu – pt.; „Kapitał psychologiczny pracownika i ucznia. Jak wzmacniać jeden z ważniejszych zasobów osobistych, który pozwala lepiej sobie radzić z trudnościami?”. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, w których pracowali nad standardami  kompetencji i kwalifikacji przyszłych pracowników pomocnych w kreowaniu rzeczywistości oświaty i nauki w zakresie edukacji ustawicznej i przygotowania kolejnych pokoleń pracowników na miarę wyzwań przyszłości. Zespoły robocze pod okiem specjalistów-moderatorów dzieliły się swoim doświadczeniem, pomysłami i refleksjami, wypracowując wskazówki i rekomendacje. Kolejnym elementem spotkania była prezentacja wypracowanych rezultatów, w której wzięli udział oficjalni przedstawiciele instytucji i urzędów związanych z edukacją i rynkiem pracy. Na zakończenie spotkania sieci przedstawiciel kompleksu goszczącego uczestników zaprezentował obiekt oraz zagadnienia związane z wielowymiarowością ośrodka rehabilitacyjno-konferencyjnego jako lokalnego pracodawcy, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, otwartego i dostępnego dla pracownika przyszłości.

Wydarzenie  cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnicy docenili formułę spotkania oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas pracy w grupach.