Kontakt z nami

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu


ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
tel. kom. 572 128 403

sekretariatmodn@mcwe.opole.pl

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu


ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
tel. 77 454 92 16
tel. kom. 519 833 408

sekretariatmppp@mcwe.opole.pl

NIP: 754 32 88 121

REGON: 386616621