mppp02

BANERzik

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to miejsce, gdzie profesjonalnie, życzliwie i z zaangażowaniem udzielamy pomocy z zakresu diagnozy i terapii:

– psychologicznej;

– pedagogicznej;

– logopedycznej;

oraz doradztwa zawodowego

Poradnia udziela bezpłatnego wsparcia dzieciom, uczniom i ich rodzicom oraz  nauczycielom przedszkoli, szkół  placówek oświatowych. Zespół poradni zwraca szczególną uwagę na indywidualne podejście do potrzeb podopiecznych, profesjonalne rozpoznanie trudności oraz życzliwą pomoc w ich pokonywaniu.