Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług terapeutycznych w ramach realizacji przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu zadania wiodącego ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach rządowego programu „Za życiem”, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0-7 lat oraz ich rodzin.

Adres strony postępowania: https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,43982,d45121855efb5fa759a01b8def4ebe31.html

Do pobrania:
Pobierz plik (Odpowiedź dla Wykonawcy.pdf)Odpowiedź dla Wykonawcy.pdf551 kB38 Pobieranie
Pobierz plik (SWZ zmiana.pdf)SWZ zmiana.pdf1437 kB35 Pobieranie
Pobierz plik (Zmina aogłoszenia.pdf)Zmina aogłoszenia.pdf51 kB48 Pobieranie