Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia zajęć z uczniami metodą eksperymentu przez specjalistów/specjalistę merytorycznego w zakresie kształcenia uczniów metodą eksperymentu wśród uczniów 25 szkół podstawowych w projekcie „Tłumaczymy żywioły - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112312