Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/zapytania,wszystkie.html?rodzaj=regulaminowe

Tytuł postępowania: Przewóz dzieci i dorosłych wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1.

Nr postępowania: Z21/45219

Znak sprawy: 2022/MCWE/TZ/2022/12