Tytuł postępowania: Zakup sprzętu IT na potrzeby realizacji zdań szkoleniowych dla dzieci Uchodźców z Ukrainy

Nr postępowania: Z22/45219

Znak sprawy: 2022/MCWE/Ukraina/IT/1

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html