czyli co wynika z doświadczeń nauczycieli przedmiotów ścisłych w szkole i przedszkolu po kilku tygodniach zdalnej edukacji, co możemy polecić, czego się wystrzegać, jak unikać sytuacji rodzących problemy…

Za nami cztery tygodnie nauki prowadzonej w formie zdalnej. Czas szczególnie trudny dla nauczycieli przedmiotów ścisłych (zaliczamy do nich również nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej). 

Nabywanie wiedzy i umiejętności z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych jest praktycznie niemożliwe bez kontaktu na żywo, szczególnie w przypadku wprowadzania nowych treści, których uczniowie nie znają z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Minione tygodnie pokazały, że koniecznym jest również obserwowanie, w jaki sposób uczeń pracuje, rozwiązując proste zadania rachunkowe i równania lub upraszczając wyrażenia zawierające potęgi czy pierwiastki. Niestety, ciężko jest wskazać błędy w nadesłanym zdjęciu pracy domowej, która najczęściej była wykonywana pod bacznym okiem rodzica i z jego dużym udziałem. Brakuje tu samodzielnej pracy ucznia na lekcji w klasie. 

Stąd wśród nauczycieli nieustanne poszukiwanie dostępnych narzędzi online do pracy z klasą, ale z indywidualnym podejściem do każdego z uczniów; testowanie i odrzucanie kolejnych aplikacji, platform; współpraca z nauczycielami oparta na rekomendacji przetestowanych źródeł. 

Właśnie w taki sposób zrodził się ten materiał, ze współpracy trzech matematyczek: Ewy Ładnej z Giżycka, Agnieszki Ogiegło z Kłodzka i Joanny Świercz – konsultantki MODN w Opolu. 

Szczegóły:

http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/tablice-online-dla-wymagajacych-scislowcow-i-nie-tylko/