modn06

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

 

BANK MILLENNIUM 58 1160 2202 0000 0004 7223 2232

z podaniem numeru formy doskonalenia.