Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uruchamia interwencyjną działalność wspierającą nauczycieli, rodziców, dzieci i uczniów w okresie zdalnego nauczania i na czas trwania stanu epidemii. Uruchamiamy 48 wirtualnych gabinetów specjalistów Centrum. Będzie to 15 gabinetów psychologów, 9 gabinetów pedagogów, 4 gabinetów logopedów oraz 12 gabinetów konsultantów metodycznych i 8 gabinetów doradców metodycznych. Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych możliwości interwencji w formie wirtualnego spotkania, jednak poszukamy najlepszych, optymalnych rozwiązań, aby dotrzeć do wszystkich potrzebujących wsparcia.

Wirtualne gabinety

Sprawy, działania, problemy z jakimi zajmować się będą specjaliści w ich wirtualnych gabinetach:

Psycholodzy, psycholodzy

 • kontakt nawiązywany w wirtualnym gabinecie może dotyczyć indywidualnych, trudnych spraw dzieci i uczniów będących pod opieka Poradni oraz pozostałych uczniów z trudnościami wszelkiego rodzaju, będącymi efektem izolacji, edukacji zdalnej, itd. Wsparcie będzie udzielane pedagogowi, psychologowi, nauczycielowi oraz rodzicom, których do psychologa/pedagoga skieruje nauczyciel/psycholog i pedagog szkolny.
 • wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego w prowadzeniu działań w trakcie nauki zdalnej,
 • rozwiązywaniu problemów z dziećmi i uczniami,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne rodziców,
 • wsparcie dzieci i uczniów w ramach „kontaktu zaufania”.
 • Nauczyciel zgłaszający się do gabinetu może również skorzystać z asysty psychologa/pedagoga Poradni w kontakcie wirtualnym z rodzicem, uczniem.

Logopedzi

 • wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w prowadzeniu działań terapeutycznych w formie kontaktu wirtualnego.
 • Wsparcie rodziców pozostających w domu z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie możliwym na odległość.

Konsultanci oraz doradcy metodyczni

 • wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość,
 • współprowadzenie zajęć on-line,
 • doradztwo merytoryczne w tym zakresie oraz w zakresie form i metod kształcenia zdalnego nastawionego na realizację podstawy programowej.
 • Prowadzenie wirtualnych zajęć pokazowych i otwartych.
 • Wsparcie techniczne nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi nauczania na odległość.