Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu we wrześniu 2021 r. rozpoczęło realizację projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”, który potrwa do grudnia 2022 r. W jego ramach zatrudnionych zostało dwoje animatorów oraz zakupiono wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozwalających w ciekawy sposób przedstawić zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. 

Animatorzy przygotowali pasjonujące scenariusze zajęć oraz zaprojektowali i wykonali autorskie pomoce dydaktyczne, aby następnie wykorzystać je, razem z pozostałymi materiałami należącymi do zasobów projektu, do prowadzenia warsztatów dla uczniów opolskich przedszkoli i szkół podstawowych. 

W ramach projektu realizowane są zadania edukacyjne mające na celu zwiększanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz wprowadzające dzieci w tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym:  

  • cykliczne prelekcje i warsztaty tematyczne, przygotowane i prowadzone dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów oraz nauczycieli opolskich szkół podstawowych, 
  • konferencje, których odbiorcami będą przedstawiciele jednostek samorządowych województwa opolskiego. 

 

Konferencja „Otwarty obieg – zamknięte możliwości” 

 

1.12.2021 r. w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu odbyła się konferencja w ramach projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”. Jej adresatami byli przedstawiciele samorządów naszego regionu oraz nauczyciele opolskich przedszkoli i szkół podstawowych. 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, konferencja odbywała się w formie hybrydowej. Stacjonarnie uczestniczyło w niej 25 osób, podczas gdy on-line połączyło się 22 uczestników. Gościliśmy ośmiu prelegentów, którzy podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniami na temat gospodarki cyrkularnej, edukacji ekologicznej, a także możliwościami zmian w dotychczasowych systemach organizacyjnych. 

Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszą z nich stanowiły wykłady i prelekcje zaproszonych gości: dr. hab. Inż. Tomasza Ciesielczuka, dr hab. Anny Poliwody oraz dr inż. Danuty Włodarczyk. Druga część, skierowana była do nauczycieli opolskich przedszkoli i szkół. Swoje prelekcje dotyczące oferty edukacyjnej przedstawili: Magdalena Bolech (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi), Natalia Chmiel (Pracownia Muchy Odpaduchy), st. Insp. Dariusz Janur (Straż Miejska), Michał Korzeluch (Centrum Zagospodarowania Odpadów). W części warsztatowej uczestnicy konferencji, pod okiem konsultantów Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji – Heleny Jasińskiej oraz Bartosza Zacharewicza, poznawali tajniki papieroplastyki oraz form pracy przy użyciu Ozobotów.