Projekt „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

b_300_200_16777215_0_0_images_Logo_projektu_na_baner1.png

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu we wrześniu 2021 r. rozpoczęło realizację projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”, który potrwa do grudnia 2022 r. W jego ramach zatrudnionych zostało dwoje animatorów oraz zakupiono wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozwalających w ciekawy sposób przedstawić zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. 

Animatorzy przygotowali pasjonujące scenariusze zajęć oraz zaprojektowali i wykonali autorskie pomoce dydaktyczne, aby następnie wykorzystać je, razem z pozostałymi materiałami należącymi do zasobów projektu, do prowadzenia warsztatów dla uczniów opolskich przedszkoli i szkół podstawowych. 

W ramach projektu realizowane są zadania edukacyjne mające na celu zwiększanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz wprowadzające dzieci w tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym:  

  • cykliczne prelekcje i warsztaty tematyczne, przygotowane i prowadzone dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów oraz nauczycieli opolskich szkół podstawowych, 
  • konferencje, których odbiorcami będą przedstawiciele jednostek samorządowych województwa opolskiego. 

Konferencja „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”

b_300_200_16777215_0_0_images_mucha_konferencja.jpg

 

1.12.2021 r. w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu odbyła się konferencja w ramach projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”. Jej adresatami byli przedstawiciele samorządów naszego regionu oraz nauczyciele opolskich przedszkoli i szkół podstawowych. 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, konferencja odbywała się w formie hybrydowej. Stacjonarnie uczestniczyło w niej 25 osób, podczas gdy on-line połączyło się 22 uczestników. Gościliśmy ośmiu prelegentów, którzy podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniami na temat gospodarki cyrkularnej, edukacji ekologicznej, a także możliwościami zmian w dotychczasowych systemach organizacyjnych. 

Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszą z nich stanowiły wykłady i prelekcje zaproszonych gości: dr. hab. Inż. Tomasza Ciesielczuka, dr hab. Anny Poliwody oraz dr inż. Danuty Włodarczyk. Druga część, skierowana była do nauczycieli opolskich przedszkoli i szkół. Swoje prelekcje dotyczące oferty edukacyjnej przedstawili: Magdalena Bolech (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi), Natalia Chmiel (Pracownia Muchy Odpaduchy), st. Insp. Dariusz Janur (Straż Miejska), Michał Korzeluch (Centrum Zagospodarowania Odpadów). W części warsztatowej uczestnicy konferencji, pod okiem konsultantów Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji – Heleny Jasińskiej oraz Bartosza Zacharewicza, poznawali tajniki papieroplastyki oraz form pracy przy użyciu Ozobotów. 

Program konferencji cz. 1

Przebieg konferencji

10.00 - 10.15 powitanie uczestników konferencji

Część pierwsza

10.15 - 10.25 wystąpienie Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

10.25 – 10.45 Czy gospodarka obiegu zamkniętego wiąże nam ręce? - dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

10.45 - 11.05 Bioodpady jako źródło innowacji - dr hab. Anna Poliwoda

11.05 – 11.25 Racjonalne zagospodarowanie ścieków technologicznych – przykłady, nowe kierunki - dr inż. Barbara Włodarczyk

11.25 - 11.40 Gospodarka o obiegu zamkniętym na poziomie gminy – gmina Turawa - mgr inż. Dominik Pikos

11.40 – 11.55 Ekologia w mieście Legnica mgr Ewelina Baranek

12.00 - 12.30 przerwa kawowa

Część druga

12.30- 13.30 warsztaty edukacyjne

  1. I. Segreguję i koduję – środowisko szanuję mgr Bartosz Zacharewicz
  2. II. Produkt odpad i co dalej – gospodarka o obiegu zamkniętym mgr Helena Jasińska

Program konferencji cz. 2

Przebieg konferencji

12.00 - 12.15 powitanie uczestników konferencji

Część pierwsza

12.15 - 12.35 Czy gospodarka obiegu zamkniętego wiąże nam ręce? dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

12.35 - 12.50 Nowy model edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie Miasta Opola mgr Magdalena Bolech

12.50 - 13.05 Pracownia Muchy Odpaduchy – wpływ na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży Miasta Opola mgr Natalia Chmiel

13.05 - 13.20 Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej w zakresie Ochrony Środowiska insp. Dariusz Janur, mgr Monika Ilnicka

13.20 - 13.35 Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu jako jeden z elementów edukacji dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego postepowania z odpadami mgr Michał Korzeluch

13.35 - 14.00 przerwa kawowa

Część druga

14.00- 15.00 warsztaty edukacyjne

  1. I. Segreguję i koduję – środowisko szanuję mgr Bartosz Zacharewicz

gr. II. Papierowy upcykling mgr Zofia Kalinowska

 

Druga edycja konferencji pt. „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”

k7

6.10.2022 r. w murach Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu odbyła się druga edycja konferencji pt. „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, która została zorganizowana w ramach projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Przemysława Zycha, Wiceprezydenta Miasta Opola, który w przejmujących zdaniach wytłumaczył zebranym, jak istotne dla samorządowców Miasta Opola są kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Następnie zachęcił przybyłych do wysłuchania wystąpień pracowników naukowych oraz samorządowców, którzy zostali zaproszeni na konferencję w roli prelegentów.

Konferencję podzielono na dwie części. Pierwsza zaadresowana była do pracowników opolskich samorządów. Uświetniły ją prelekcje pracowników naukowych Politechniki Śląskiej (prof. dr. hab. inż. Krzystofa Pikonia i dr. Moniki Czop) oraz Uniwersytetu Opolskiego (dr. hab. inż. Tomasza Ciesielczuka), a także wystąpienia przedstawicieli WGOK w Opolu (Iwony Kowalczuk i Magdaleny Bolech), Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Anny Piróg-Nowak) oraz Gminy Komprachcice (Leonarda Pietruszki).

Druga część przeznaczona była dla nauczycieli placówek edukacyjnych Miasta Opola, podczas której ponownie można było wysłuchać prelekcji dr. hab. inż. Tomasza Ciesielczuka, st. insp. Dariusza Janura, będącego przedstawicielem Straży Miejskiej w Opolu, a także Natalii Chmiel – animatorki Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, odpowiedzialnej za działania Pracowni Muchy Odpaduchy. Ponadto po każdej części konferencji odbyły się warsztaty tematyczne.

Poniżej prezentujemy tytuły wszystkich wystąpień:

Część I

„Cyrkularne miasta” – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej

„Rola tworzyw sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym” –  dr inż. Monika Czop z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej

„Czy faktycznie musimy przejść na gospodarkę obiegu zamkniętego?” – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego

„Opole na okrągło” ­– Iwona Kowalczuk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola oraz Magdalena Bolech, specjalista ds. edukacji WGOK.

„Edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek Międzygminny Czysty Region”  – Anna Piróg-Nowak ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”

„Ochrona środowiska i gospodarka odpadami na przykładzie Gminy Komprachcice”– Leonard Pietruszka, Wójt Gminy Komprachcice

Część II

„Czy faktycznie musimy przejść na gospodarkę obiegu zamkniętego?” – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego

„Działalność Straży Miejskiej w zakresie Ochrony Środowiska” ­– st. insp. Dariusz Janur ze Straży Miejskiej w Opolu

„Działania Pracowni Muchy Odpaduchy wsparciem dla nauczycieli realizujących tematy związane z segregacją i utylizacją odpadów” – mgr Natalia Chmiel z pracowni Muchy Odpaduchy w MCWE.

Bardzo dziękujemy przybyłym za udział w wydarzeniu! Zachęcamy także do obejrzenia fotorelacji z konferencji w naszej galerii.

Do pobrania:
Pobierz plik (Materiały pokonferencyjne - pdf.pdf)Materiały pokonferencyjne - pdf.pdf1962 kB55 Pobieranie