modn06

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej, takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage).

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku zgłoszenie się na kurs, lub inna formę szkoleniową poprzez naszą stronę internetową. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.).

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administratorzy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19.

Przekazywanie danych

Twoje dane będzie przetwarzać jedynie Administrator.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli udzielisz zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

Dane, które są przetwarzane: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, nauczany przedmiot/stanowisko, data i miejsce urodzenia.

Administratorem danych osobowych jest: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19.

Wyrażam dobrowolną (dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych) zgodę na:

  • Przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19.
  • Profilowanie moich danych w celach szkoleniowych ośrodka, to jest: oferowanie personalizowanych ofert szkoleniowych adekwatnych do posiadanego wykształcenia lub zainteresowania.

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19.

  • W każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną dobrowolną moją zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wysyłając taką prośbę na podany mail Inspektora Danych Osobowych w Miejskie Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, z siedziba w  Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, email: ………….
  • Mogę być „zapomnianym” w myśl Rozporządzenia, będącym podstawą prawną zgody, gdzie moje dane osobowe zostaną wykreślone z prowadzonych przez Administratora rejestrów przetwarzania danych osobowych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)