modn06

dysTEFL czyli o dysleksji dla anglistów

W ramach projektu dysTEFL w MODN odbędzie się cykl szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego prowadzony przez panią Barbarę Jaroszewicz znaną i cenioną metodyczkę. Celem projektu jest przygotowanie kursu szkoleniowego i materiałów do pracy własnej dla przyszłych oraz czynnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego. Materiały szkoleniowe i kurs online będą stanowić źródło wiedzy dla nauczycieli na temat szerokiej gamy skutecznych  technik i metod pracy, jak i narzędzi,  dzięki którym możliwa będzie poprawa jakości i efektywności pracy z uczniem z dysleksją na zajęciach języka obcego. Zajęcia będa oparte o materiały wypracowane w ramach projektu.

Strona projektu: http://www.dystefl.eu