4W dniach 6-10.02.2023 delegacja z Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu (w składzie: Alicja Wujec-Kaczmarek, Marta Chełmińska i Karolina Vida) udała się do stolicy Estonii, aby uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych w ramach edukacyjnego projektu TEACH (Training, Experiencing And CHanging), realizowanego dzięki programowi Erasmus+.

Projekt polega na wymianie doświadczeń między reprezentantami placówek oświatowych poszczególnych państw (Estonia, Hiszpania, Polska, Włochy) w kontekście szeroko rozumianej edukacji włączającej. Współpraca zakłada także opracowanie uniwersalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, które zostaną udostępnione nauczycielom polskich, estońskich, włoskich oraz hiszpańskich szkół.

Gospodarzami uczestników projektu byli pracownicy Tallinna Õpetajate Maja, czyli unikatowej w skali kraju placówki szkoleniowej dla nauczycieli. Estończycy zapoznali gości z narodowym systemem edukacji, pokazali, jak funkcjonują na co dzień estońsko-rosyjskie szkoły (Mahtra Elementary School, Õismäe Russian Lyceum) oraz oprowadzili delegatów po miejscach nawiązujących do bogatej historii i kultury kraju.

Estoński system edukacji oraz tamtejsze szkoły wywarły ogromne wrażenie na naszych reprezentantkach. Panie powróciły do Polski z głowami pełnymi nowych pomysłów i propozycji, które można byłoby wprowadzić na gruncie lokalnych placówek oświatowych.

Pod koniec marca 2023 r. uczestnicy projektu odwiedzą nasze miasto, Opole, gdzie także zapoznają się z charakterystyką polskiej edukacji. Już nie możemy doczekać się wizyty!