Materiały ze spotkania w ramach realizacji projektu E-COOL oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska