Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Już po raz ósmy mieszkańcy Opola będą mogli zdecydować o przeznaczeniu części budżetu Miasta Opola, która wypełni sumę środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2022 realizowany w naszym mieście.

Ile pieniędzy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola?

Pula środków w VIII edycji BO wynosi 6 400 000 zł, w tym:

Projekty ogólnomiejskie – 1 200 000 zł

Projekty dzielnicowe – 5 200 000 zł

Koszt projektu nieinwestycyjnego nie może być niższy niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 50 000 zł

Kto, gdzie, kiedy?

W ramach Budżetu Obywatelskiego Opola każdy mieszkaniec naszego miasta jest uprawniony do zgłoszenia projektu. Nie istnieją ograniczenia wiekowe czy też obszarowe pod względem dzielnicy zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna prawnego.

Zgłoszenie projektu dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na interaktywnym formularzu wniosku. W tym celu należy zalogować się do platformy elektronicznej utworzonej specjalnie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Opola, pod adresem https://bo.opole.pl

Tam znajdują się także wszystkie potrzebne informacje dotyczące zarówno procedury zgłaszania projektów, uzyskiwania wymaganego poparcia, czy też samego głosowania, które odbędzie się na jesieni tego roku.

Zgłaszanie projektów odbywa się w okresie od 8 do 22 czerwca 2021 r.

 

więcej na stronie www.opole.pl

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/budzet-obywatelski-opola-2022-skladanie-projektow