Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE

Rok szkolny 2021/2022

Imię i nazwisko doradcy metodycznego

Data

i godzina rozpoczęcia

Przedmiot

Temat

Miejsce

(forma stacjonarna)

Forma online

Beata Tabisz-Przybyła

4.10.2021 r.
godz. 17.00

Język polski

Wyzwania postzdalnej edukacji polonistycznej

Nie

Tak

Rafał Włodarczyk

27.09.2021 r. godz. 16.00

Język angielski

Wykorzystanie tekstu poetyckiego na lekcji języka angielskiego na przykładzie wiersza „Martian Sends a Postcard Home” autorstwa Craiga Raine

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji,

ul. Powstańców Śląskich 19

bud. B, sala 103

Nie

Joanna Szymczak

04.10.2021 r.

godz.17.00

Wychowanie przedszkolne

Dzieci z zaburzeniami zachowania w przedszkolu/szkole

Nie

Tak

Wiktoria Waloszek

04.10.2021 r.
godz. 15.00

Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki oraz edukacji szkolnej

Nie

Tak

Elżbieta Sarabon-Pałka

Maria Romanowska (naucz. konsultant)

19.10.2021 r.

godz. 15.00

Matematyka

Podsumowanie wyników testu na wejściu w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji,

ul. Powstańców Śląskich 19

bud. A, aula

Nie

20.10.2021 r.

godz. 15.00

Matematyka

Podsumowanie wyników testu na wejściu w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych – dla nauczycieli szkół podstawowych

Nie

Tak

Edyta Ciecierska

20.09.2021 r.
godz. 10.00

Doradztwo zawodowe

Kierunki działań szkolnych doradców zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Politechnika Opolska,
ul. Prószkowska 76,
bud. nr 4, sala 101

Nie

dr Piotr Dobrowolski

16.09.2021 r.
godz. 16.30

Religia

Dzień Katechety i Nauczyciela

Bóg działa tu i teraz. Kształtowanie osobowości Katechety we współczesnym świecie

Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny
Opole, ul. Drzymały 1

Nie

UWAGA:

Zgłoszenie na konferencję odbywa się poprzez kalendarz na stronie:

https://mcwe.opole.pl/aktualnoscimodn.html

Do pobrania:
Pobierz plik (KONFERENCJE PRZEDMIOT._21-22.pdf)KONFERENCJE PRZEDMIOT._21-22.pdf533 kB135 Pobieranie