Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach Opolskiego Kuratorium Oświaty dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pod niżej podanymi linkami znajdą Państwo cenne wskazówki gdzie uzyskiwać wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych dla dzieci, młodzieży i opiekunów, informacje o Programie Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli MEiN, o rozpoczętej kampanii „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” oraz dostęp do czasopisma „Za zdrowiem” z ciekawymi artykułami dot. m.in. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Polecamy:

https://www.kuratorium.opole.pl/telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

https://www.kuratorium.opole.pl/platforma-specjalistyczno-doradcza-w-ramach-programu-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-mein/

https://www.kuratorium.opole.pl/kampania-ministerstwa-zdrowia/

https://www.kuratorium.opole.pl/magazyn-ze-zdrowiem/