Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

SZANOWNI PAŃSTWO 

NAUCZYCIELE MATEMATYKI ORAZ UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH 

Przekazujemy do Państwa dyspozycji próbny egzamin maturalny z matematyki - poziom podstawowy opracowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku (DZ.U.2020 poz. 2314).  

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej propozycji. 

 

Maria Romanowska – konsultant ds. matematyki 

Elżbieta Sarabon-Pałka – doradca metodyczny ds. matematyki