Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu zapraszają uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w XV edycji konkursu "Moja podróż". Zadaniem młodego podróżnika-badacza jest opracowanie 5 minutowego filmiku lub prezentacji autorskich zdjęć. Prosimy o zgłaszanie udziału do 20 października 2022 roku telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu. W załącznikach pismo przewodnie, regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.