Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Akademia Umiejętności Nauczyciela  jest adresowana do nauczycieli w trakcie awansu zawodowego realizujących staż zgodnie z nowymi i przejściowymi przepisami prawa oświatowego. W ramach kursu zostanie zrealizowanych 125 godzin różnorodnych zajęć. Spotkania w ramach akademii odbywać się będą w MCWE w środy w godzinach 11.00 – 15.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2022 r. o godzinie 12.00. 

Zgłoszenia przez formularz elektroniczny na naszej stronie internetowej:

https://mcwe.opole.pl/doskonalenie-ponadprzedmiotowe/1261-akademia-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-nauczyciela.html

Zgłoszenie w wersji papierowej (dostępne jako załącznik do zgłoszenia elektronicznego) prosimy przynieść na pierwsze spotkanie.