Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych do udziału w konferencji przedmiotowo-metodycznej, która odbędzie się dn. 19.10.2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie MCWE w Opolu.   

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z egzaminem maturalnym 2023.  

Temat konferencji:  Tuż przed maturą – na co jeszcze zwrócić uwagę

 Program: 

  1. Analiza wyników testu na wejściu w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych z 8 września 2022 r.   
  2. Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego w formule 2023 - poziom podstawowy z 29 września 2022 r.   
  3. Diagnoza egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w formule 2023.   

Zapisy poprzez kalendarz na stronie www.mcwe.opole.pl