Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Doskonalenie, doradztwo, wsparcie

Zapraszamy do udziału w kursie nadającym i aktualizującym uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Pełna informacja i zapisy: