Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PLACÓWKA AKREDYTOWANA


POGOTOWIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW „ZIK” – ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w MIEJSKIM CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLU

zik

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 9:00-11:00, 15:00-17:00
PIĄTEK 9.00-14.00

tel.: 572 128 403

pogotowie.zik@mcwe.opole.pl

  116111png

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych do udziału w konferencji przedmiotowo-metodycznej, która odbędzie się dn. 15.11.2022 r. o godz. 17:00 na platformie MS TEAMS.   

TEMAT KONFERENCJI: Spójrzmy na egzamin ósmoklasisty pod kątem egzaminu na kolejnym etapie nauczania. 

PROGRAM: 

  1. Analiza wyników testu na wejściu w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych Opola z 8 września 2022 r. 
  2. Analiza porównawcza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku z wynikami testu na wejściu. 
  3. Typy zadań, które występują również na maturze. 
  4. Refleksja na temat działań zwiększających skuteczność nauczania matematyki. 

UWAGA: Uczestnicy konferencji otrzymają arkusze testu na wejściu wraz z odpowiedziami (2 grupy). 

Zapisy poprzez kalendarz na stronie www.mcwe.opole.pl 

p1.3

p1.5

p11

Galeria M 1