Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zapraszam nauczycieli matematyki na konferencję przedmiotowo-metodyczną: „MATURA 2023 z matematyki (PP i PR) – jakie umiejętności uczniów należy intensywnie doskonalić w świetle wyników testów diagnostycznych”, która odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie MCWE w Opolu w sali 108B. 

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA: 

  1. Analiza wyników testów diagnostycznych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzonych w liceach. 
  2. Umiejętności na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby dobrze przygotować uczniów do MATURY 2023. 
  3. Wnioski do dalszej pracy. 

Rejestracja przez stronę internetową MCWE w Opolu www.mcwe.opole.pl (kalendarz)

Serdecznie pozdrawiamy

Maria Romanowska

Konsultant ds. nauczycieli matematyki

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji

 

Elżbieta Sarabon-Pałka 

doradca metodyczny ds. nauczycieli matematyki

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji