modn06

BANER zik2

Szanowni Państwo Nauczycielki i Nauczyciele,

zapraszamy na kurs nadający uprawnienia – kierownik wypoczynku. Kurs odbędzie się 18 listopada w siedzibie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu w Sali 103 B. Rozpoczęcie zajęć o godz. 9.00, zakończenie (przewidywane) ok.17.30. Kurs trwa 10 godz. dydaktycznych i obejmuje następujące treści:

  • planowanie pracy wychowawczej,
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.

Kurs kończy się egzaminem. Koszt kursu 300 zł.

Zapisy na kurs:

https://mcwe.opole.pl/kursy-nadajace-uprawnienia/1432-kierownik-wypoczynku-4.html

p1.3

p1.5

p11

Galeria M 1