modn06

BANERzik

Zdjęcie WhatsApp 2024 02 21 o 09.08.46 8b7743ba

W dniach 23-26 lutego 2024 r. w Opolu odbyła się XXXII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt. "Matematyczne (O)pole". Udział w niej wzięło prawie ośmiuset nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawiciele wydawnictw i organizacji pozarządowych.
Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Minister Edukacji Barbara Nowacka, Wojewoda Opolski Monika Jurek, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Opolska Kurator Oświaty Joanna Raźniewska oraz Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.
Pierwszego dnia gościliśmy w Auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie wystąpiły wybitne osobowości świata nauki, przedstawiciele patronów technologicznych konferencji oraz nauczyciele-praktycy, których osiągnięcia są wysoko cenione przez środowiska edukacyjne.


Wykład inauguracyjny pt. „Jakiej szkoły, jakiego nauczyciela potrzebuje współczesny uczeń i rodzic? - czyli o sprzecznościach i napięciach w edukacji” wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Ponadto wykłady zaprezentowali: Anna Tulczyńska – „Działania z wieloma niewiadomymi – czyli o tym, kogo spotykamy w szkolnych ławkach”, Mateusz Grabowski – „Jak wygrać grę o uwagę uczniów? O niezapomnianej lekcji matematyki z Kartami Grabowskiego”, Paula Włodarczyk – „Depresja wśród uczniów. Jak rozpoznawać i reagować na niepokojące sygnały?”.
W tym dniu mieliśmy okazję przysłuchiwać się również trzem debatom. W pierwszej, której tematem były lekcje matematyki, udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Druga i trzecia została zorganizowana we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza. W debacie pt. „Strategiczne myślenie matematyczne – budowanie fundamentów analitycznych dla liderów biznesu jutra” udział wzięli: prezes Fundacji Empiria i Wiedza, Dyrektor BGK - Pion HR i Komunikacji - Zuzanna Piasecka, Dariusz Kulma oraz Robert Baca. W kolejnej dyskusji pt. „Współpraca kobiet i mężczyzn w kształtowaniu nowoczesnego środowiska szkolnego” swoje zdanie zaprezentowali przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie: dr Marek Kaczmarzyk, Ewa Mazurek oraz Izabela Suckiel.
W kolejnych dniach, tj. 24-26 lutego, każdy z uczestników konferencji mógł wziąć udział dziesięciu warsztatach, które wybierał spośród ponad dwustu przygotowanych przez organizatorów. Ich tematyka obejmowała m.in.:
• podnoszenie jakości kształcenia matematycznego uwzględniającego zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
• wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie;
• poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli matematyki narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji;
• wspomaganie kształcenia w zakresie egzaminów zewnętrznych z matematyki;
• doskonalenie kompetencji w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
Zajęcia te odbywały się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu oraz w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. MCWE było głównym partnerem merytorycznym wydarzenia.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli dwunastu wydawnictw edukacyjnych oraz stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz oświaty, m.in. Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundację Szkoła z Klasą - Asy Internetu, Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Fundację Empiria i Wiedza oraz Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Uczestnikom XXXII Krajowej Konferencji SNM proponowaliśmy również wieczory tematyczne, poświęcone nieformalnej edukacji matematycznej prowadzonej z wykorzystaniem gier planszowych czy technik manualnych. Ponadto, kontynuując tradycję lat poprzednich, zorganizowaliśmy spotkania z coachami, tutorami i osobami rozwijającymi swoje niecodzienne pasje. Na uczestników czekały również wyjścia do placówek kulturalnych Miasta Opola.