Opolska Szkoła Ćwiczeń

logoUE

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolskim Teatrem Lalki i Aktora w Opolu, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku oraz Gminą Grodków realizuje projekt „Opolska Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działanie: 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.